NMK - Størst og best innen motorsport!

   
Tekststørrelse

Ny innkalling til årsmøte 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NMK STEINKJER!
FREDAG DEN 29.04.16, KLOKKEN 18:00
HJEMME HOS RONNY KLEPP
SAKLISTE:
1. Åpning av møtet.
2. Valg av møteleder, referent og 2 stk for å underskrive møteprotokoll
3. Godkjenning av møteinnkalling.
4. Godkjenning av sakliste.
5. Årsmelding.
6. Regnskap.
7. Innkomne saker.
8. (Gjen) Valg.
Innkomne saker må være styret i hende innen 20.04.15
Vi ønsker dere velkommen.

Det blir fest etter møtet, med enkel matservering!
Gi gjerne tilbakemelding til Ronny om hvem som kommer. Tlf.93406507

Velg din klubb